1. نفت ، گاز، پتروشیمی

  2. نیروگاه

  3. سیمان و فولاد

  4. صنایع غذایی

  5. آب و فاضلاب